Browsing Category

ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

Latest Lifestyle News, Fashion Trends, Fashion Style Guide & Tips, India & World Events, Celebrity Style & Outfits, Beauty and Health Tips, horoscope

ଆପଣ ମାନେ ସକାଳ ହେଲେ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରଶ୍ନ: ମୁଁ ସକାଳେ ଯଦି ଚାହା ନ ପିଉଛି ତେବେ ମୁଣ୍ଡ…

ଉତ୍ତର: ନା, ଚାହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଔଷଧ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବ୍ୟସନ ଅଟେ । ଚାହାର ସମସ୍ତ ଅବୟବ ଏସିଡିଟି ବଢାଇଥାଏ । ଚାହାରେ ଥିନ,…