Browsing Category

ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

Latest Lifestyle News, Fashion Trends, Fashion Style Guide & Tips, India & World Events, Celebrity Style & Outfits, Beauty and Health Tips, horoscope

ଅଦାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଜାଣନ୍ତୁ…

ଏହି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଅଦାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେବଳ ରୋଷେଇ ଲାଗି ଅଦା ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ନ ଥାଏ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଲାଗି…